עבור\י לתוכן המרכזי
עבור\י לתפריט המרכזי
הגעת לתפריט הראשי, לחיצה על אינטר תעביר אותך אל לתוכן המרכזי
איזור התוכן המרכזי, לחיצה על אינטר תחזיר אותך אל ראש הדף

הסדרי תשלום-קופות חולים וביטוחים פרטיים

ייעוץ רפואי

1. קופות חולים: שימו לב כי לא כל מטופל זכאי להחזר מקופת החולים.

לפני הגעתך לפגישה יש לוודא מול הקופה שהרופא אליו אתה מגיע נמצא ברשימת הרופאים בקופה ואכן ניתן לקבל החזר על פגישת הייעוץ. 
בנוסף לכך, חשוב לברר מראש את גובה ההחזר היות והוא אינו מלא. אין צורך בהמצאת טופס מראש למרפאה. לאחר הביקור והתשלום במרפאה יש להציג לקופת החולים חשבונית מס/קבלה יחד עם מכתב סיכום מהרופא לצורך קבלת ההחזר.

 2. ביטוחים פרטיים

בעלי ביטוח בריאות פרטי (לא קופת חולים) לעיתים זכאים להחזר על פגישות ייעוץ בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותם. יש לברר מראש זכאות להחזר על פי תנאי הפוליסה ואת גובה ההחזר. יש להציג לחברת הביטוח בוסף לקבלה/חשבונית מס מכתב סיכום מהרופא, ולעיתים גם מסמך נוסף החתום על ידי הרופא ונקרא: "טופס להחזר הוצאות" אותו ניתן להוריד בכתובת הבאה.
בנוסף, ייתכן כי בעלי ביטוח פרטי זכאים להשלמת ההחזר על פי תנאי הפוליסה שברשותם.


בדיקות אנדוסקופיות

1. קופות חולים

למרפאת גסטרומד אין הסכם עם קופות חולים ולכן לא ניתן להגיע לבדיקה עם טופס 17. מטופלים אשר משלמים באופן פרטי על הבדיקה יכולים לבדוק לפני ביצועה האם ניתן לקבל החזר עבור בדיקות שמבוצעות באופן פרטי. 

2. ביטוחים פרטיים 

לגסטרומד יש הסכמים עם חברות הביטוח הבאות:  פניקס-קו הבריאות, הראל, מגדל, כלל, מנורה, איילון ודקלה.
בעת קביעת תור לבדיקה אנדוסקופית בררו האם אתם מבוטחים בביטוח בריאות פרטי ומה שם חברת הביטוח. צוות המרפאה יעביר אליכם טופס הכולל שני חלקים:
חלק א:  חלק המבוטח אותו תצטרכו למלא.
חלק ב: חלק הרופא אשר יהיה מלא עם פרטי הרופא, פרטי המרפאה, תאריך הבדיקה, סוג הבדיקה והסיבה הרפואית אשר בגינה יש צורך בביצוע הבדיקה.

את שני חלקי הטופס יש להעביר לחברת הביטוח. חשוב לוודא מול חברת הביטוח כי הטפסים ששלחתם אכן התקבלו.
לאחר קבלת הטפסים חברת הביטוח תודיע אך ורק למטופל באם הבדיקה מאושרת. במידה והבדיקה מאושרת תשלח חברת הביטוח טופס התחייבות לתשלום למרפאת גסטרומד ואל המטופל. יש לוודא עם צוות המרפאה כשבוע לפני הבדיקה שההתחייבות אכן הגיעה.  
 
חשוב לציין כי צוות המרפאה אינו אחראי לטיפול בהתחייבות מול חברות הביטוח השונות. האחריות לקבלת ההתחייבות חלה על המבוטח בלבד.


 

שלח לחבר
Close
דוא"ל שלך: דוא"ל של החבר: