עבור\י לתוכן המרכזי
עבור\י לתפריט המרכזי
תפריט לשינויישפות באתר
הגעת לתפריט הראשי, לחיצה על אינטר תעביר אותך אל לתוכן המרכזי
איזור התוכן המרכזי, לחיצה על אינטר תחזיר אותך אל ראש הדף
גוף וסגנון חיים בריא

רפואה מותאמת אישית ( Personalized medicine )

עברית | English | #
תקציר
בפירוט

תקציר

רפואה מותאמת אישית או רפואה מדויקת, היא מודל רפואי המפריד בין אנשים לקבוצות שונות - עם החלטות רפואיות, פרקטיקות, התערבויות ו / או מוצרים המותאמים למטופל בודד על סמך תגובתם הצפויה או הסיכון למחלה.

בעוד שהתאמת הטיפול לחולים חוזרת לפחות לתקופה של היפוקרטס, המונח עלה בשימוש בשנים האחרונות לנוכח גידולן של גישות חדשות של אבחון ואינפורמטיקה, המספקות הבנה של הבסיס המולקולרי של המחלה, במיוחד הגנומיקה. 

 

מידע כללי
סיבות
בירור רפואי

מידע כללי

מחלה ניתנת לטיפול יעיל רק כאשר הרופא מבין את הגורם למחלה, מה האיבר החולה, הנזק שהמחלה ואת מהלך המחלה.

איפה? למה? וכמה חמור? אילו השאלות שהרופא חייב לענות לפני כל טיפול והם חלק חיוני בתהליךל האבחון והטיפול במחלה ובחולה. איפה והלמה ייקבעו ע"י הבירור הרפואי אבל קביעת חומרת והמהלך ייקבעו ע"י מיון המחלה וקביעת דרגתה.

מיון המחלה וקביעת חומרתה חשובים כמובן באפידמיולוגיה ובניהול המחלה ואך גם בתהליך ההחלטה הקלינות והטיפוליות. מיון מדויק של המחלה מאפשר לנטר באופן מדויק את המחלה ולהתאים טיפולי שנועד לה בלבד. קיימים שיטות מיון מרובות והשכיחה ביותר היא ICD - International Classification of Disease שפותחה ע"י ארגון הבריאות העולמי.

קביעת חומרת המחלה היא שיטת סיווג המבוססת ע"י יצירת אשכולות של חולים הנדרשים לאותו סוג של טיפול ומגיבים באופן דומה לטיפול. שיטה זו מאפשרת להציע טיפול מתאים לחולה בהתאם לחומרת מחלתו ולשנות א תהטיפול בהתאם לחומרת המחלה.

השלב הבא בהתאמת טיפול למחלה יהיה מבוסס גם לא רק על סוג וחומרת המחלה אלא גם על המבנה הגנטי והרכב החיידקים של החולה. שיטת טיפול זו מותאמת לחולהנ ולמחלה והיא הטובה ביותר. זו קרויה רפואה מותאמת אישית

רפואה מותאמת אישית או רפואה מדויקת, היא מודל רפואי המפריד בין אנשים לקבוצות שונות - עם החלטות רפואיות, פרקטיקות, התערבויות ו / או מוצרים המותאמים למטופל בודד על סמך תגובתם הצפויה או הסיכון למחלה. [1] המונחים 'רפואה מותאמת אישית', 'רפואה מדויקת', 'רפואה מרובדת' ו'רפואה P4 'משמשים לסירוגין כדי לתאר מושג זה [1] [2], אם כי מחברים וארגונים משתמשים בביטויים אלה בנפרד כדי לציין ניואנסים מסוימים. [2] בעוד שהתאמת הטיפול לחולים חוזרת לפחות לתקופה של היפוקרטס, [3] המונח עלה בשימוש בשנים האחרונות לנוכח גידולן של גישות חדשות של אבחון ואינפורמטיקה, המספקות הבנה של הבסיס המולקולרי של המחלה, במיוחד הגנומיקה . זה מספק בסיס ראיות ברור שבו לרבד (קבוצה) חולים הקשורים.
רפואה מותאמת אישית או רפואה מדויקת, היא מודל רפואי המפריד בין אנשים לקבוצות שונות - עם החלטות רפואיות, פרקטיקות, התערבויות ו / או מוצרים המותאמים למטופל בודד על סמך תגובתם הצפויה או הסיכון למחלה. [1] המונחים 'רפואה מותאמת אישית', 'רפואה מדויקת', 'רפואה מרובדת' ו'רפואה P4 'משמשים לסירוגין כדי לתאר מושג זה [1] [2], אם כי מחברים וארגונים משתמשים בביטויים אלה בנפרד כדי לציין ניואנסים מסוימים. [2] בעוד שהתאמת הטיפול לחולים חוזרת לפחות לתקופה של היפוקרטס, [3] המונח עלה בשימוש בשנים האחרונות לנוכח גידולן של גישות חדשות של אבחון ואינפורמטיקה, המספקות הבנה של הבסיס המולקולרי של המחלה, במיוחד הגנומיקה . זה מספק בסיס ראיות ברור שבו לרבד (קבוצה) חולים הקשורים.
רפואה מותאמת אישית או רפואה מדויקת, היא מודל רפואי המפריד בין אנשים לקבוצות שונות - עם החלטות רפואיות, פרקטיקות, התערבויות ו / או מוצרים המותאמים למטופל בודד על סמך תגובתם הצפויה או הסיכון למחלה. [1] המונחים 'רפואה מותאמת אישית', 'רפואה מדויקת', 'רפואה מרובדת' ו'רפואה P4 'משמשים לסירוגין כדי לתאר מושג זה [1] [2], אם כי מחברים וארגונים משתמשים בביטויים אלה בנפרד כדי לציין ניואנסים מסוימים. [2] בעוד שהתאמת הטיפול לחולים חוזרת לפחות לתקופה של היפוקרטס, [3] המונח עלה בשימוש בשנים האחרונות לנוכח גידולן של גישות חדשות של אבחון ואינפורמטיקה, המספקות הבנה של הבסיס המולקולרי של המחלה, במיוחד הגנומיקה . זה מספק בסיס ראיות ברור שבו לרבד (קבוצה) חולים הקשורים.

מחלה ניתנת לטיפול יעיל רק כאשר הרופא מבין את הגורם למחלה, מה האיבר החולה, הנזק שהמחלה ואת מהלך המחלה.

איפה? למה? וכמה חמור? אילו השאלות שהרופא חייב לענות לפני כל טיפול והם חלק חיוני בתהליךל האבחון והטיפול במחלה ובחולה. איפה והלמה ייקבעו ע"י הבירור הרפואי אבל קביעת חומרת והמהלך ייקבעו ע"י מיון המחלה וקביעת דרגתה.

מיון המחלה וקביעת חומרתה חשובים כמובן באפידמיולוגיה ובניהול המחלה ואך גם בתהליך ההחלטה הקלינות והטיפוליות. מיון מדויק של המחלה מאפשר לנטר באופן מדויק את המחלה ולהתאים טיפולי שנועד לה בלבד. קיימים שיטות מיון מרובות והשכיחה ביותר היא ICD -  International Classification of Disease שפותחה ע"י ארגון הבריאות העולמי.

קביעת חומרת המחלה היא שיטת סיווג המבוססת ע"י יצירת אשכולות של חולים הנדרשים לאותו סוג של טיפול ומגיבים באופן דומה לטיפול. שיטה זו מאפשרת להציע טיפול מתאים לחולה בהתאם לחומרת מחלתו ולשנות א תהטיפול בהתאם לחומרת המחלה.

השלב הבא בהתאמת טיפול למחלה יהיה מבוסס גם לא רק על סוג וחומרת המחלה אלא גם על המבנה הגנטי והרכב החיידקים של החולה. שיטת טיפול זו מותאמת לחולהנ ולמחלה והיא הטובה ביותר. זו קרויה רפואה מותאמת אישית

מחלה ניתנת לטיפול יעיל רק כאשר הרופא מבין את הגורם למחלה, מה האיבר החולה, הנזק שהמחלה ואת מהלך המחלה.

איפה? למה? וכמה חמור? אילו השאלות שהרופא חייב לענות לפני כל טיפול והם חלק חיוני בתהליךל האבחון והטיפול במחלה ובחולה. איפה והלמה ייקבעו ע"י הבירור הרפואי אבל קביעת חומרת והמהלך ייקבעו ע"י מיון המחלה וקביעת דרגתה.

מיון המחלה וקביעת חומרתה חשובים כמובן באפידמיולוגיה ובניהול המחלה ואך גם בתהליך ההחלטה הקלינות והטיפוליות. מיון מדויק של המחלה מאפשר לנטר באופן מדויק את המחלה ולהתאים טיפולי שנועד לה בלבד. קיימים שיטות מיון מרובות והשכיחה ביותר היא ICD -  International Classification of Disease שפותחה ע"י ארגון הבריאות העולמי.

קביעת חומרת המחלה היא שיטת סיווג המבוססת ע"י יצירת אשכולות של חולים הנדרשים לאותו סוג של טיפול ומגיבים באופן דומה לטיפול. שיטה זו מאפשרת להציע טיפול מתאים לחולה בהתאם לחומרת מחלתו ולשנות א תהטיפול בהתאם לחומרת המחלה.

השלב הבא בהתאמת טיפול למחלה יהיה מבוסס גם לא רק על סוג וחומרת המחלה אלא גם על המבנה הגנטי והרכב החיידקים של החולה. שיטת טיפול זו מותאמת לחולהנ ולמחלה והיא הטובה ביותר. זו קרויה רפואה מותאמת אישית

תלונות וסימנים

סיבות


לכל אדם יש וריאציה גנטית ייחודית. למרות שרוב הווריאציה בין פרטים אינה משפיעה על הבריאות, בריאותו של הפרט נובעת משינוי גנטי עם התנהגויות והשפעות מהסביבה.

ההתקדמות המודרנית ברפואה מותאמת אישית מסתמכת על טכנולוגיה המאשרת את הביולוגיה הבסיסית של המטופל, DNA, RNA או חלבון, מה שמוביל בסופו של דבר לאישוש המחלה. לדוגמה, טכניקות מותאמות אישית כגון רצף הגנום יכולות לגלות מוטציות בדנ"א המשפיעות על מחלות הנעות בין סיסטיק פיברוזיס לסרטן. שיטה אחרת, הנקראת RNA-seq, יכולה להראות אילו מולקולות רנ"א מעורבות במחלות ספציפיות. שלא כמו DNA, רמות של רנ"א יכול להשתנות בתגובה לסביבה. לכן, רצף RNA יכול לספק הבנה רחבה יותר של מצב האדם של בריאות. מחקרים שנעשו לאחרונה מצאו קשר בין הבדלים גנטיים בין פרטים לביטוי רנ"א, תרגום ורמות חלבון. 

מושגים של רפואה מותאמת אישית ניתנים ליישם גישות חדשות טרנספורמטיביות לטיפול רפואי מותאם אישית, המבוסס על הדינמיקה של ביולוגיה של מערכות ומשתמש בכלים מנבאים כדי להעריך סיכונים בריאותיים ולעצב תוכניות בריאות מותאמות אישית כדי לסייע למטופלים להפחית סיכונים, למנוע מחלות ולטפל בו בדיוק כאשר הוא מתרחש. המושגים של טיפול רפואי מותאם אישית מקבלים הסכמה גוברת עם מנהל ותיקי להתחייב אישית, יוזם טיפול מונע המטופל עבור כל ותיקי עולם הרפואה. 

מהלך וסיבוכים

בירור רפואי

ברפואה מותאמת אישית, בדיקות אבחון משמשות לעיתים קרובות לבחירת טיפולים מתאימים ואופטימיים על בסיס ההקשר של התוכן הגנטי של המטופל או ניתוח מולקולרי או נייד אחר. השימוש במידע גנטי מילא תפקיד מרכזי בהיבטים מסוימים של רפואה מותאמת אישית (למשל פרמקוגנומיקה), והמונח אמנם נטבע לראשונה בהקשר של גנטיקה, אך הוא התרחב עד כה כדי לכלול את כל סוגי ההתאמה האישית.

כיצד להתכונן?

טיפול

סגנון חיים

מניעה

אצלנו בגסטרומד

מקורות